Samarbetet mellan SKL, Inera och Kommentus får allt tydligare former och ett gemensamt programkontor byggs nu upp.