SKL ska ta fram handlingsplan för skolans digitalisering och nu finns det PM, stöd och checklista inför nya dataskyddsförordningen.