En snabb tillbakablick på 2017 och förväntningarna på 2018