Läs om goda exempel på hur flera kan bli medskapare till offentlig service.