Börsras ses som tillfällig korrektion av fondförvaltare, konjunkturen anses fortsatt stark.