Analys av hälsovårdssektorn. Hållbart fondsparande blir mer vanligt.